Påbudsskyltar arbetsmiljö

Det finns vissa skyltar som skall finnas enligt lagar och regler på arbetsplatser för arbetsmiljön. Det är för att förhindra olyckor och maximera säkerheten. Påbudskyltarna som de kallas är blåa och vita och den blåa färgen skall täcka minst 50 procent av påbudsskyltens totala yta. Dessa skyltar är otroligt viktiga på en arbetsplats och ska vara placerade inom ett rimligt räckhåll.

Skyltar för säkerhetsåtgärder

Exempel på påbudsskyltar är att vissa säkerhetsåtgärder måste användas vid utförande av arbeten exempelvis skyddsskor, andningsskydd, skyddshandskar, skyddshjälm, ögonskydd, hörselskydd, skyddskläder, ansiktsskydd, säkerhetssele och livlina. Det finns också påbudsskyltar som informerar om övervakning såsom TV/videobevakning samt att branddörr ska hållas stängd.

Påbudsskyltar arbetsmiljö

Arbetsgivaren på en arbetsplats ansvarar för att påbudsskyltarna finns och ansvarar för att informera sina anställda om vad de olika märkena och skyltarna innebär för de anställdas egna säkerhet och hälsa. Föreskrifterna från Arbetsmiljöverket gällande påbudskyltarna trädde i kraft den 1 juni 2015 och gäller fram till den 1 juni 2019. Därför är det viktigt att se till så att man följer dessa regler som det är lag på, annars kan man ha oturen att åka på stora summor pengar.

Föreskrifterna finns både digitalt och tryckta, det kan vara nödvändigt att ha den tryckta versionen på arbetsplatsen då det är den som ska följas och användas till punkt och pricka.

Observera än en gång att det är extremt viktigt att de anställda vet innebörden av de befintliga påbudsmärkena som finns på arbetsplatsen. Det är arbetsgivarens ansvar att informera om detta och förklara vad det betyder, det är något som ska göras så fort den anställda vistas i byggnaden.

Skyltar och dekaler

skyltar_avlang

Här hittar du alla skyltar du behöver och kanske även några du inte visste att du behöver. Vi har Sveriges största utbud!

Adress och kontaktuppgifter

Wedavägen 1, 15242 Södertälje

Telefon: 08-550 374 00
Fax: 08-550 682 60
Mail: order@elpa.nu

Öppettider:
Måndag-fredag 08.00-17.00
Lördag-söndag stängt